Typer av terapi

På Paracelsus Recovery anser vi att det är viktigt att förse familjemedlemmar med de resurser och den information de behöver för att förstå den närståendes psykiska tillstånd eller missbruk. Som ett resultat av detta innehåller våra boendeprogram gemensamma psykoutbildningstillfällen för familjen. Vi kan erbjuda mer intensiv familje- och/eller parterapi om det behövs.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Psykoedukation för familjer

Familjens värderingar är viktiga för oss som familjeföretag. Vi förstår komplexiteten i familjesystemen och hur de påverkar och påverkas av en närståendes sjukdom.

När någon till exempel går igenom en svår tid i sitt liv kan det påverka alla runt omkring. Sorg, ilska, skuld eller rädsla kan göra det svårt för familj och vänner att förstå hur de ska reagera på lämpligt sätt på sin partners, makas, barns eller syskons sjukdom. Bristande kunskap om psykisk hälsa eller missbruk kan förvärra stressen, vilket leder till bråk, sammanbrott i kommunikationen och att varje medlem av gruppen känner sig osäker på vad de ska göra.

Våra familjepsykoedukationer är utformade för att ge dig och dina nära och kära de resurser och den information ni behöver för att övervinna dessa utmaningar. Vårt psykoterapeutiska kärnteam förklarar för dina nära och kära vad som hände under ditt behandlingsprogram, vad de kan förvänta sig och hur de ska förbereda sig för din återgång till det normala livet under dessa sessioner.

Gemensamma familjesessioner har många fördelar, bland annat att ge dig möjlighet att ta kontroll över ditt liv och att förbättra relationerna med dina nära och kära. Även om deltagande i din återhämtning uppmuntras starkt, skulle vi aldrig tvinga familjemedlemmar att delta om det strider mot deras eller dina önskemål.

Familjepsykoedukation finns tillgänglig i London och Zürich.

360-graders behandlingsmetod - den mest omfattande och heltäckande behandlingen i världen

Läkarundersökningar
& Behandlingar
Missbruk
Rådgivning
Omfattande
Psykoterapi
Ögonrörelse- och desensibilisering
och upparbetning (EMDR)
Familj
Terapi
Psykoedukation
Neurofeedback
Intervall Hypoxisk
Hyperoxisk behandling
Biokemisk
återställande
Probiotiska terapier
& Psykonutrition
Rådgivning om livsstil och näringslära
Biofeedback
& Bioresonans
Yoga
Reflexologi
& Akupunktur
Massage
Personlig träning

Vanliga frågor

Psykoedukation har i studier visat sig bidra till att förebygga återfall, minska självskadebeteende, förbättra relationer, öka självkänslan och ge en rad andra fördelar.

Det är helt och hållet ditt val om du inte vill att någon ska veta att du är i behandling. Vi kommer aldrig att tvinga dig att inkludera familjemedlemmar eller nära och kära i din behandling. Vi rekommenderar dock alltid att familjen involveras när det är möjligt.

.

Tecknet "familj" avser inte alltid blodsfränder. I stället kan "familj" hänvisa till alla som har spelat en långsiktig stödjande roll i ditt liv. Det kan till exempel vara din chef, en vän eller en partner.

Under våra behandlingsprogram för boende erbjuder vi upp till tre familjeutbildningar om de rekommenderas. Mot en extra kostnad kan vi erbjuda traditionell familje- eller parterapi.

Kopplingsterapi ingår inte i kärnprogrammet, men är tillgänglig mot en extra avgift i Zürich eller London efter att programmet avslutats.

Träffa det team som ansvarar för familjepsykoedukation

Mer