Latest

Förmögen försummelse

Samhället uttrycker stor oro för fattiga, undertjänade barn och den ökade sannolikheten att de saknar tillgång till hälsovård och utbildning, eller att de kan vända sig tillläkemedel eller brott i vuxen ålder. Mindre uppmärksamhet ägnas åt barn till välbärgade föräldrar som har sina egna problem. Emotionell försummelse går ofta obemärkt förbi eller rapporteras inte, vilket…

Läs mer

Vad är dialektisk beteendeterapi?

Dialektisk beteendeterapi (DBT), utvecklad av Marsha Linehan, Ph. på 1980-talet, är en typ av samtalsterapi som ursprungligen utformades för högrisk, suicidala personer med diagnosen borderline personlighetsstörning. Idag används DBT för att behandla människor som kämpar med en rad komplexa och intensiva känslor, inklusive missbruk och beroende, PTSD, bipolär sjukdom, ätstörningar och depression. Det används i…

Läs mer

Fördelarna med yoga i missbruksbehandling

Generellt sett är yoga en övning som gynnar kropp, sinne och själ genom en integration av andningstekniker, stärkande övningar, ställningar och meditation. Det finns många typer av yoga; alla är fördelaktiga. Även om yoga är en månghundraårig praktik, är det en relativt ny behandlingsmetod inom läkemedels- och läkemedelsområdetalkoholberoende. Acceptansen av yoga som en form av…

Läs mer

Att hantera cravings

Sugen är normalt och tillfrisknande missbrukare bör förvänta sig att uppleva en del obehag då och då. För de flesta är suget värst i börjanberoendebehandling, men de kan förekomma veckor, månader eller till och med längre. Men om du lär dig sätt att hantera begäret i förväg, kommer du att vara beredd när de uppstår.…

Läs mer
föregående
/
nästa

Beroende

På Paracelsus Recovery erbjuder vi de mest omfattande och exklusiva behandlingsprogrammen för alla typer av missbruk.

Vi skräddarsyr varje program utifrån klientens unika behov. För att uppnå detta behandlar vi alltid bara en klient åt gången.

Låt vår familj ta hand om din familj

Vi är en helt familjeägd och familjeägd klinik.

Beroende är vanligt och aktuell forskning visar att en av tre personer är beroende av något, oavsett om det handlar om alkohol, droger, arbete, nikotin, mat, shopping eller spel. Beroende definieras bäst som "att inte längre ha kontroll över något du tar, använder eller gör i en sådan utsträckning att det blir skadligt för dig".

Vi inser att beroende aldrig uppstår utan anledning. Det finns ett antal sammanhängande känslomässiga, fysiska och sociala faktorer som bidrar till utvecklingen av ett missbruksberoende och på Paracelsus Recovery tar vi itu med var och en av dessa underliggande faktorer.

Missbruk vi behandlar (men är inte begränsade till att behandla).

Alkoholberoende

Narkotikamissbruk

Beroende av receptbelagda läkemedel

Spelberoende

Beteendeberoende

Sex- och kärleksberoende

Kodberoende

Behandling av missbruk

Hur vi hjälper dig att bli bättre

Känslomässigt/psykologiskt: Många psykologiska upplevelser, t.ex. odiagnostiserade psykiska problem, trauma, utbrändhet etc., kan leda till missbruksberoende. Att bearbeta trauma och ta itu med dessa psykologiska problem är avgörande för psykisk hälsa och återhämtning från missbruk. På Paracelsus Recovery erbjuder vi omfattande och specialiserad psykiatri, psykoterapi och psykoedukation för att identifiera den bakomliggande orsaken till beroendet.

Fysiskt: Många beroenden har en genetisk eller biologisk komponent som är okänd för den beroende personen. Stress och vår kosthållning kan också drastiskt öka vårt sug efter alkohol eller substanser. Vi erbjuder många kompletterande terapier för att hantera stressnivåer och näringsrådgivning för att säkerställa en optimal kost. Om ett fysiskt beroende föreligger erbjuder vi ett medicinskt avgiftningsförfarande för att hantera de abstinenssymtom som uppstår.

Social: Vår sociala miljö kan starkt påverka våra beteenden och stressnivåer. En person som arbetar länge kan till exempel vända sig till stimulerande droger för att kunna hålla sig fokuserad eller till alkohol för att kunna "stänga av" efter jobbet. Om någon dessutom ofta går ut med vänner som använder substanser eller till sociala evenemang där omgivningen dricker kan det vara svårt att avstå på grund av påtryckningar från vänner eller kollegor.

Biokemisk återställning: Biokemisk återställningsbehandling syftar till att avgifta hela varelsen eller "organismen" och reparera eventuella skador på hjärnan och kroppen på cellnivå. Genom att återställa den kemiska balansen kommer biokemisk restaurering att avsevärt förbättra de kognitiva färdigheterna, den fysiska vitaliteten och den emotionella stabiliteten och bidra till en långvarig återhämtning.

På de flesta behandlingscenter behandlas missbruk med hjälp av 12-stegsprogrammet, men på Paracelsus Recovery har vi en annan strategi. 12-stegsprogrammet fungerar för många människor, men det bygger på principerna om blygsamhet, absolut nykterhet och att dela med sig av sina erfarenheter i grupp. För de flesta rika och högprofilerade personer är dessa principer hinder för behandling. En kändis eller framgångsrik affärsman kan till exempel ha svårt att dela med sig av sina erfarenheter i en gruppsituation av rädsla för att någon ska berätta det för pressen. Dessutom reagerar inte alla personer framgångsrikt på samma program och det som fungerar för någon kanske inte fungerar för en annan person. Därför är det viktigt att behandlingen anpassas individuellt.

Oavsett om klientens känslomässiga svårigheter kräver att han eller hon helt och hållet slutar med ämnet eller beteendet eller fortsätter med måtta, är detta ett beslut som ligger hos honom eller henne. Vi tillhandahåller helt enkelt de verktyg som behövs för att återfå kontrollen över sitt välbefinnande.

Du kan läsa mer om våra behandlingsprogram här.