Bağımlılık

Karşılıklı bağımlılık için yatılı tedavi ve rehabilitasyon

At Paracelsus Recovery, we provide holistic and non-12-step treatment programs for codependency. We will identify all possible root causes of your codependency and then tailor-make a treatment program to address each of these issues. Our priority is to help you regain control over your relationship and restore your peace of mind.

Karşılıklı bağımlılığı nasıl tedavi ederiz?

Yedi günlük yönetici detoksu

Play

Karşılıklı bağımlılık tedavisi

Karşılıklı bağımlı bağlılık durup dururken oluşmaz, ya sonradan edinilir ya da bize çocukken öğretilir. Eğer ebeveynlerimizden biri diğerine aşırı derecede bağımlı olarak büyüdüysek, başkalarına onları sevdiğimizi bu şekilde göstermeyi öğrenebiliriz. Çocukluk travması yaşadıysak da bağımlı hale gelebiliriz. Travma, dünyanın güvensiz olduğu ve onu kontrol etmek için çalışmamız gerektiği inancını içselleştirmemize yol açabilir.

Paracelsus Recovery'de, karşılıklı bağımlılık için mevcut en iyi tedaviyi almanızı sağlıyoruz. Tedavi sırasında, bir psikiyatrist ve uzman psikoterapist veya psikolog altta yatan travmaları işlemenize yardımcı olurken, size 7/24 duygusal destek sağlamak için yatılı bir terapist hazır bulunacaktır. Ayrıca biyokimyasal sorunlar veya bağırsak dengesizlikleri gibi fiziksel dengesizlikleri de ele alacağız. Fiziksel sağlık, stres seviyelerimizi büyük ölçüde etkileyebilir ve stresli olduğumuzda, ilişkilerimizi etkileyebilecek mantıksız korkular veya endişeler hakkında endişelenme olasılığımız daha yüksektir.

Karşılıklı bağımlılıkla mücadele ediyorsanız, Zürih ve Londra'daki yatılı tedavimiz daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

"İnsanların güçlerinden vazgeçmelerinin en yaygın yolu, güçlerinin olmadığını düşünmeleridir." - Alice Walker, The Color Purple kitabının yazarı.

Alice Walker, Mor Renk'in yazarı

"İnsanların güçlerinden vazgeçmelerinin en yaygın yolu, güçlerinin olmadığını düşünmeleridir."

360 Derece Tedavi Yaklaşımı - Dünya çapında en geniş ve kapsamlı tedavi.

Tıbbi Kontroller ve Tedaviler
BağımlılıkDanışmanlık
KapsamlıPsikoterapi
Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)
Aile Terapisi
Psikoeğitim
Neurofeedback
Aralıklı HipoksikHiperoksik Tedavi
BiyokimyasalRestorasyon
Probiyotik Tedaviler ve Psikonutrisyon
Yaşam Tarzı ve Beslenme Danışmanlığı
Biofeedback & Biorezonans
Yoga
Refleksoloji ve Akupunktur
Masajlar
Kişisel Eğitim

Karşılıklı bağımlılık belirtileri

Bir sorununuz olabileceğini düşünüyor ancak emin olamıyorsanız, kendinize şu soruları sorun

Eşinizin madde bağımlılığını başkalarından gizliyor musunuz?

Başkasının ihtiyaçlarından önce kendi ihtiyaçlarınızla ilgilendiğinizde kendinizi bencil mi hissediyorsunuz?

Kendi ihtiyaçlarınızı fark etmekte zorlanıyor musunuz?

Eşiniz kötü bir ruh halindeyse, o kendini iyi hissedene kadar başka bir şeye odaklanamadığınızı hissediyor musunuz?

Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz?

Yukarıdakilerden herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, bağımlı olabilirsiniz.

Karşılıklı bağımlılığı anlamak

Karşılıklı bağımlılık, başkasının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koyduğumuzda ortaya çıkar. Karşılıklı bağımlılıktan üzüntü duyduğumuzda, bize kötü davrandıklarında bile başkalarını memnun etmenin dışında kendimize değer bulmak için mücadele ederiz. Düşük öz saygı, terk edilme korkusu ve şefkati sevgiyle karıştırmak, karşılıklı bağımlı bir kişiliğin ortak özellikleridir. Karşılıklı bağımlılık genellikle kendine zarar veren birçok bağımlılığın kökeninde bulunabilir.

Karşılıklı bağımlılık ilişkileri çok tek taraflı olma eğilimindedir ve hırçınlaşabilir. Karşılıklı bağımlılık aynı zamanda insanların ruh sağlığı veya bağımlılık sorunları yaşayan 'ihtiyaç sahibi' bireylere daha fazla ilgi duymasına neden olabilir.

Örneğin, karşılıklı bağımlı bir kişi bir narsistle ilişkiye girebilir çünkü tüm dikkatini ve enerjisini isteyen birine ilgi duyacaktır. Bağımlı kişiler de bağımlılıktan muzdarip bireylere ilgi duyabilir çünkü bağımlılığın esaretindeki bir birey son derece savunmasızdır. Bir kişi karşılıklı bağımlılıktan muzdaripse, diğer insanlara aşırı yardım sağlama ve eylemlerinin etkilerini en aza indirme hevesi olabilir. Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele eden kişi bu yardıma bağımlı hale gelebilir. Karşılıklı bağımlılık ve bağımlılık birlikte birbirini güçlendirerek her iki taraf için de iyileşmeyi geciktirir.

FAQs

Karşılıklı bağımlılık tedavisi, davranış kalıplarını anlamaya ve değiştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış terapötik yöntemleri içerecektir. Paracelsus Recovery'de, zihin-beden bağlantısının sağlam duygusal refah için hayati önem taşıdığına inanıyoruz, bu nedenle sağlığınızı fiziksel, psikolojik ve sosyal düzeylerde yeniden dengelemeye çalışıyoruz.

Karşılıklı bağımlılık bazen bir bağımlılık haline gelebilir ve bağımlılık yaratan ilişkiler için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, daha incelikli bir davranışsal durumdur. Karşılıklı bağımlılık, bir kişinin diğerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymasını ifade eder. Karşılıklı bağımlılık ve bağımlılık aynı ilişkide mevcut olduğunda, bu iki davranış birbirini güçlendirebilir.

Cevap herkes için asla aynı olmasa da, çoğu insan için çocukluk döneminde başlar. Çocuklar işlevsiz ailelerde büyüdüklerinde sevginin koşulsuz olmadığına inanmaya başlayabilirler. Bunun yerine, ebeveynlerinin onlardan ne kadar memnun olduğuna bağlıdır. Bu olumsuz mesajların bir sonucu olarak çocuklar, reddedilmeyi önlemek için eşlerini sürekli memnun etmek için çalışmaları gerektiğini öğrenirler.

Bu koşullar birbirine çok benzer. Basitleştirilmiş bir ifadeyle, aşk bağımlılığı karşılıklı bağımlılıkla başlayan bir spektrumun sonudur. Aşk bağımlılarının çoğu karşılıklı bağımlıdır ancak karşılıklı bağımlılıktan muzdarip olan herkes aşk bağımlısı olmayacaktır. Bir kişi karşılıklı bağımlılıktan muzdarip olduğunda, kendisini ilişkisinden ayrı göremez. Bir kişi aşk bağımlılığından muzdarip olduğunda, kendilerinin başladığı ve başka bir kişinin bittiği yer arasındaki çizgiyi bulmak için eşit derecede mücadele ederler. Ayrıca partner(ler)ini aşırı derecede idealize edecek, onlara takıntılı olacak ve fantezileri bir kaçış biçimi olarak kullanacaklardır.

Kesinlikle. Çok sayıda tedavi merkezinde psikiyatristler, uzman psikoterapistler veya müşterilerin karşılıklı bağımlılığın üstesinden gelmelerine yardımcı olabilecek psikologlar bulunur. Paracelsus Recovery'de karşılıklı bağımlılığı bütünsel olarak ele alıyoruz. Her bir tedavi programının benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlamak için çeşitli terapötik teknikleri iç içe geçireceğiz.